top of page

Projekti

Ar prieku paziņojam, ka esam veiksmīgi realizējuši projektu ''Pamatlīdzekļu iegāde uzņēmējdarbības uzsākšanai un aktīvās atpūtas nodrošināšanai'' .Projekta ietvaros tika iegādāti divvietīgie kajaki Vista un vieglā piekabe kajaku pārvadāšanai. Projekts īstenots biedrības Biedrība "Lauku Attīstības Partnerība" izsludinātajā atklātā konkursā.

Projekta realizēšanai saņemts 50% ELFLA publiskais finansējums - Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākumā „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros. Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē. Hipersaite: http://ec.europa.eu/.../rural-development.../index_lv.htm

Laivu braucieni
Laivu noma

Projekta mērķis ir pamatlīdzekļu iegāde uzņēmējdarbības uzsākšanai, veicinot aktīvās atpūtas un tūrisma attīstību. Ar projekta palīdzību plānots ne tikai nodrošināt aktīvas atpūtas iespējas, bet arī veicināt vietējās teritorijas atpazīstamību un sadarbību.

 

Uzņēmums saka paldies Lauku atbalsta dienestam un biedrībai „Lauku attīstības partnerībai” par atbalstu un veiksmīgo sadarbību!

bottom of page